ENERGIA +

WYTRZYMAŁOŚĆ +

REAKCJA +

WYTRZYMAŁOŚĆ +

REAKCJA +